Wielka Parada Studentów 2013! :D

W dniu 18 maja br. w godzinach popołudniowych tradycyjnie spod PKiN w kierunku Stadionu Syrenki ruszyła Wielka Parada Studentów uczelni warszawskich. W tej ważnej dla obchodów juwenaliów warszawskich imprezie wzięli udział jak zawsze niezawodni studenci.

Marsz, perfekcyjnie przygotowany przez Samorząd Studencki Politechniki Warszawskiej, wzbudzał zainteresowanie Warszawiaków i był okazją do spotkań braci studenckiej stolicy.

Po dotarciu do Stadionu Syrenki z przyjemnością uczestniczyliśmy w drugim dniu Juwenaliów Politechniki Warszawskiej. Podczas ich trwania spotkaliśmy się z dużą gościnnością władz Uczelni, a także Głównego Organizatora Imprezy - Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej oraz jego Przewodniczącego. Spotkanie to będzie dla nas inspiracją do wielu działań międzyuczelnianych zarówno na poziomie rektorskim jak i studenckim.

Organizatorom składamy gratulacje za „nowy wymiar przyciągania”!