Samorząd Studencki DU


Samorząd Studencki, który reprezentuje wszystkie osoby uczące się w naszej Uczelni. Osoby wchodzące w skład samorządu są łącznikiem pomiędzy studentami, a władzami Uczelni. Pomagają wdrożyć w życie ciekawe pomysły, rozwiązują studenckie sprawy, a uczestnicząc w posiedzeniach rad Wydziałów oraz w spotkaniach Senatu Uczelni, mają realny wpływ na decyzje władz.
Samorząd zajmuje się również tym, by nauka w naszej Uczelni należała do jak najprzyjemniejszych.