Samorząd Studentów AON


URSS, czyli Uczelniana Rada Samorządu Studentów AON to organizacja, która wciąż prężnie rozwija się i skupia w sobie wszystkich studentów Akademii Obrony Narodowej. Przedstawiciele Samorządu wybierani są przez społeczność akademicką, zaś podstawowym zadaniem Samorządu Studentów AON jest reprezentowanie interesów braci studenckiej.

Interesują nas przede wszystkim sprawy dydaktyki i jakości kształcenia. Zajmujemy się sprawami socjalno – bytowymi, zaś szczególnie zależy nam na indywidualnym rozwoju studentów. Staramy się kreować życie studenckie inicjując wiele przedsięwzięć o charakterze kulturalnym. Reprezentujemy środowisko akademickie przed różnymi władzami i instytucjami, zarówno w Warszawie jak i całej Polsce.

Nasze projekty są dla nas przede wszystkim wyzwaniami, ale także przygodą. Do naszych zadań należy m.in. obrona praw i interesów studenckich na szczeblu wydziałowym, jak i uczelnianym, dbanie o rozwój studenckiej działalności kulturalnej i naukowej, wspomaganie kół naukowych i organizacji akademickich, reprezentowanie studentów w organach kolegialnych Uczelni, w tym w Senacie, oraz Radach Wydziałów, występowanie do władz Uczelni z postulatami z wnioskami dotyczącymi studentów, dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność studencką.

Nasze działania przekraczają granice ludzkiej wyobraźni ;) ! W ciągu roku akademickiego organizujemy wiele akcji, takich jak: konferencje naukowe i szkolenia, imprezy studenckie, zbiórki w ramach WOŚP, akcje krwiodawstwa - Wampiriady, wybory MISS i MISTERA AON, Międzywydziałową Bitwę Mikołajkową, Obozy Integracyjne, wiele imprez tematycznych, Sylwestra a od 2010 roku Juwenalia!!!

Cytując Paulo Coelho - Młodość już taka jest, sama ustala granice wytrzymałości, nie pytając, czy ciało to zniesie. A ciało zawsze znosi. – nie przekonacie się o tym, dopóki nie zaczniecie uczestniczyć w Majowych Wibracjach AON!