Samorząd Studentów ASzWoj


URSS, czyli Uczelniana Rada Samorządu Studentów ASzWoj to organizacja, która wciąż prężnie rozwija się i skupia w sobie wszystkich studentów Akademii Sztuki Wojennej.

Przedstawiciele Samorządu wybierani są przez społeczność akademicką, zaś podstawowym zadaniem Samorządu Studentów ASzWoj jest reprezentowanie interesów braci studenckiej.

Interesują nas przede wszystkim sprawy dydaktyki i jakości kształcenia. Zajmujemy się sprawami socjalno–bytowymi, zaś szczególnie zależy nam na indywidualnym rozwoju studentów. Staramy się kreować życie studenckie inicjując wiele przedsięwzięć o charakterze kulturalnym. Reprezentujemy środowisko akademickie przed różnymi władzami i instytucjami, zarówno w Warszawie jak i całej Polsce.

Nasze projekty są dla nas przede wszystkim wyzwaniami, ale także przygodą. Do naszych zadań należy m.in. obrona praw i interesów studenckich na szczeblu wydziałowym, jak i uczelnianym, dbanie o rozwój studenckiej działalności kulturalnej i naukowej, wspomaganie kół naukowych i organizacji akademickich, reprezentowanie studentów w organach kolegialnych Uczelni, w tym w Senacie, oraz Radach Wydziałów, występowanie do władz Uczelni z postulatami z wnioskami dotyczącymi studentów, dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność studencką.

Nasze działania przekraczają granice ludzkiej wyobraźni!
W ciągu roku akademickiego organizujemy wiele akcji, takich jak: konferencje naukowe i szkolenia, imprezy studenckie, akcje krwiodawstwa, wybory MISS i MISTERA ASzWoj, Międzywydziałową Bitwę Mikołajkową, obozy integracyjne, wiele imprez tematycznych, a także MAJOWE WIBRACJE, czyli Juwenalia ASzWoj!

Nasze wydarzenia: