Samorząd Studentów AWF


Już w chwili zakończenia ślubowania stajecie się częścią Samorządu Studentów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie! Od tego momentu Uczelniana Rada Samorządu Studentów czeka na Was, dając możliwość aktywnego uczestnictwa w kreowaniu życia na Naszej Uczelni.

Będąc członkami Rady pełnimy rolę przedstawicieli wszystkich studentów. Staramy się dbać o różne aspekty życia nie tylko podczas codziennych zajęć dydaktycznych. Cztery komisje (Promocji, Kultury, Dydaktyki i Kontaktów Zagranicznych) bronią Waszych praw, pośredniczą w kontaktach z władzami oraz są odpowiedzialne za eventy, które mają na celu integrację ponad 4 tysięcy studentów.

Jeśli chcecie nam pomóc, czujecie, że możecie wnieść wiele dobrego i macie pomysły,jak żyć, dołączcie do nas! To właśnie na Was czekamy!

I pamiętajcie słowa Marszałka: "Kto nie był buntownikiem za młodu ten będzie świnią na starość".