Samorząd Studentów PJWSTK


PRZEZ STUDENTÓW
Samorząd Studencki Polsko- Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych tworzą studenci każdego z kierunków studiów oferowanych przez PJWSTK. W naszych strukturach znajdują się osoby robiące coś więcej, niż tylko nauka.

O STUDENTACH
Reprezentanci studentów w organach kolegialnych aktywnie działają w strukturach uczelnianych, gdzie wypowiadają się o potrzebach braci studenckiej oraz wpływają na decyzje władz uczelni dotyczące studentów. Dzięki temu jesteśmy uczelnią PROstudencką.

DLA STUDENTÓW
W strukturach Samorządu działają osoby, które chcą pomagać swoim koleżankom i kolegom. Organizujemy imprezy cykliczne tj. Otrzęsiny, Połowinki, wyjazdy integracyjne dla studentów I roku i wiele innych. Każdy student, który wykazuje inicjatywę mającą na celu poprawę jakości studiowania nie zostaje odprawiany z kwitkiem. Wychodzimy z założenia, że nie ma rzeczy niemożliwych.