Samorząd Studentów PW


SSPW, czyli Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej tworzą wszyscy studenci Politechniki Warszawskiej, którzy są reprezentowani przez Senatorów Studenckich oraz Wydziałowe Rady Samorządu.

Samorząd reprezentuje interesy studentów na wydziale, Uczelni i poza nią. Wyraża opinię społeczności studentów, broni ich praw, dba o rozwój kultury, sportu i turystyki oraz wspiera studencki ruch naukowy.

Nie trzeba być jednak w strukturach Samorządu, aby aktywnie działać dla dobra Społeczności Akademickiej PW. Każdy ze studentów może wyjść z inicjatywą organizacji projektu oraz może liczyć na pomoc i opinię doświadczonych działaczy. Im bardziej innowacyjny, ciekawy i zgodny z duchem wolontariackiej działalności Samorządu pomysł, tym bardziej jego pomysłodawca może liczyć na pomoc w jego realizacji.