Samorząd Studentów SGGW


Najkrótsza odpowiedź na pytanie, „czym jest Samorząd Studentów SGGW”, brzmi: są to wszyscy studenci Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Samorząd istnieje po to by pokazać, iż studenci to silne i słyszalne środowisko akademickie. Środowisko, z którym należy się liczyć.

Głównym celem Samorządu Studenckiego SGGW jest reprezentowanie interesów studenta na forum uczelni, w kontaktach z samorządami innych uczelni oraz we wszystkich sprawach dotyczący studentów SGGW. Jednak Samorząd to przede wszystkim przygoda, wyzwanie i miejsce, gdzie można realizować swoje pasje. Samorząd stara się również stwarzać jak najlepsze warunki do rozwoju kultury studenckiej, która nadaje uczelni specjalny charakter. To jak aktualnie wygląda kampus, to jak tętni życiem jest zasługą właśnie Samorządu i jego starań na rzecz rozpropagowania kultury studenckiej. Samorząd Studentów stara się jednoczyć i stwarzać nowym studentom jak najłatwiejsze dotarcie do tych miejsc, które sprostają ich wymaganiom i zainteresowaniom.

Samorząd to organizacja bazująca na studentach aktywnych, potrafiących przebić się z grona swoich rówieśników. Studentach, dla których okres studiowania to nie tylko czas nauki, ale i także okres inwestowania w siebie, w swoje zdolności i talenty. Okres, w którym człowiek kreuje swoje dorosłe życie. Okres, który jest najpiękniejszym epizodem w życiu każdego człowieka.