Samorząd Studentów Uniwersytetu SWPS


Misją Samorządu Studentów Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej jest angażowanie się w organizację życia kulturalnego i dydaktycznego.

Naszym celem jest budowanie atmosfery wzajemnej współpracy pomiędzy Uczelnią a Studentem. Kreatywność, dynamizm i zaangażowanie te hasła doskonale opisują cechy Samorządu pomysły i energia pozwalają nam tworzyć wyjątkowe wydarzenia jakim są również Juwenalia :)

Czym się zajmujemy?
- prace w komisjach stypendialnych
- reprezentacja interesów Studentów na posiedzeniach Rad Wydziałów oraz Senatu SWPS
- współpraca z dyrektorem działu administracyjnego w celu poprawy warunków funkcjonowania; na uczelni (np. projekt stworzenia "strefy studenta", poprawa warunków gastronomicznych)
- organizacja życia kulturalnego Uczelni (Juwenalia, Połowinki, Bal Absolutoryjny wykłady otwarte...)
- organizacja imprez charytatywnych na terenie Uczelni

Zapraszamy do współpracy: pokój N116 w Szkole Wyższej Psychologii Społeczenej ul. Chodakowska 19/31