Samorząd Studentów UTH im. Heleny Chodkowskiej


Samorząd Studentów Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej (poprzednio Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej) jest przedstawicielem wszystkich studentów. Pośredniczy w kontaktach pomiędzy studentami oraz reprezentuje interesy społeczności studenckiej wobec władz Uczelni. Przedstawiciele Samorządu są jednocześnie członkami międzyuczelnianych organizacji i stowarzyszeń, w tym Międzyuczelnianego Niezależnego Stowarzyszenia Studentów Uczelni Niepaństwowych MONSSUN, Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (PSRP), Porozumienia Uczelni Warszawskich. W ramach Samorządu Studentów działają komisje: prawna, turystyczna, kulturalna i do spraw osób niepełnosprawnych.

Poprzez swoje działania Samorząd stara się urozmaicać życie studenckie organizując akcje charytatywne, konferencje, spotkania z osobistościami świata polityki i biznesu oraz imprezy okolicznościowe: Otrzęsiny, Połowinki, bale karnawałowe. Co roku organizuje też wyjazd na „Majówkę" oraz na narty. Imprezy i wyjazdy są okazją do zabawy i odprężenia po zajęciach. Integrują studentów, pozwalają na wymianę doświadczeń i nawiązywanie przyjaźni.

Jesteśmy bardzo kreatywnym samorządem, lubimy stawiać sobie nowe wyzwania i dożyć do ich zrealizowania. Chętnie wysłuchujemy ciekawych pomysłów i wdrażamy je do studenckiego życia. Nasza wewnętrzna współpraca układa się nam bardzo dobrze, każdy z członków samorządu stara się zdobywać kontakty z różnymi organizacjami, aby móc zapewnić naszym studentom możliwości udzielania się jak i uczestniczenia w różnych imprezach kulturalnych czy rozrywkowych. Przygotowujemy przeróżne wydarzenia, poczynając od zbiórek charytatywnych, czytania niewidomym dzieciom, aż po organizowanie konkursów, rozgrywek komputerowych oraz imprez w klubach. Współpracujemy również z innymi uczelniami.

Chcemy pracować jeszcze ciężej i ambitniej wywołując zadowolenie wśród studentów.