Samorząd Studentów UV


Samorząd Studentów Uczelni Vistula jest dynamicznie działającą organizacją integrującą młodzież. Służy studentom informacjami na temat życia Uczelni i pomaga im we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły, a często także w rozwiązywaniu problemów pozaszkolnych. Powiadamia tez studentów o wszelkich zmianach w procesie dydaktycznym, organizuje tradycyjne imprezy studenckie, takie jak otrzęsiny, andrzejki czy połowinki.

Dzięki staraniom Samorządu prowadzone były nieodpłatne zajęcia fakultatywne z psychologii, na których studenci mogli poznać podstawy psychologii społecznej, nauczyć się, jak trenować pamięć, aby osiągać jak najlepsze wyniki w nauce, jak być kreatywnymi i osiągać sukcesy w życiu prywatnym i zawodowym.

Aktywność Samorządu nie ogranicza się do ram uczelni. Jego członkowie biorą udział w konferencjach naukowych organizowanych lub współorganizowanych przez Uczelnię. Sprzyja to nie tylko ogólnemu rozwojowi intelektualnemu młodych ludzi, ale i nawiązywaniu kontaktów z ludźmi ze świata polityki i biznesu.

Nasze wydarzenia: