Samorząd Studentów UW


Najkrótsza odpowiedź na pytanie, „czym jest Samorząd Studentów”, brzmi: są to wszyscy studenci Uniwersytetu Warszawskiego. Po to, żeby głos naszej społeczności był silny, słyszalny, żeby mógł wpływać na sprawy Uczelni i poszczególnych wydziałów, wybieramy swoich przedstawicieli. To oni działając w oficjalnych strukturach reprezentują nas, dbają o nasze sprawy.

Samorząd Studentów może być przygodą, wyzwaniem i miejscem, gdzie można rozwinąć swoje pasje, zrealizować pomysły, wykazać się inwencją, a jednocześnie zdobyć doświadczenie, którego nie zapewnią żadne zajęcia ani praktyki.

Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego jest organem wykonawczym Samorządu na szczeblu Uczelni i oprócz wielu innych zadań o zasięgu ogólnouniwersyteckim zajmuje się współpracą i wspomaganiem samorządów jednostkowych oraz podziałem funduszy przeznaczonych na działalność Samorządu Studenckiego na całej Uczelni.