Samorząd Studentów WUM


W skład Samorząd Studentów WUM wchodzą wszyscy studenci Naszej Uczelni. W wewnątrzuczelnianych Wyborach Studenckich wybieramy swoich przedstawicieli. To oni działając w oficjalnych strukturach reprezentują nas, dbają o nasze sprawy, pośredniczą w kontaktach z władzami Uczelni, aktywnie uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących bieżących spraw Uczelni oraz jej dalszego rozwoju.

Zarząd Samorządu Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego reprezentuje studentów na szczeblu Uniwersyteckim. Zajmuje się koordynacją i organizacją działalności samorządowej, animacją życia uczelnianego oraz podziałem funduszy przeznaczonych na projekty studenckie.

Zarząd wybierany jest przez Parlament Studentów WUM, a jego członkowie reprezentują społeczność studencką w strukturach Uniwersytetu oraz zabierają głos w debacie społecznej dotyczącej spraw studentów.

Generalnie Samorząd Studentów możemy traktować jako wyzwanie, przygodę i miejsce, gdzie można rozwinąć swoje pasje, zrealizować pomysły, poznać wiele wspaniałych i kreatywnych osób, wykazać się inwencją, a jednocześnie zdobyć doświadczenie, którego nie zapewnią żadne zajęcia ani praktyki.
Zapraszamy do współpracy!